งานตีเส้นจราจรในโรงเรียน


งานอาคารสถานที่ (ภายใน) ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ดำเนินการตีเส้นจราจรถนนหน้าอาคารต่าง ๆ  ถนนเส้นใหม่หลังตึกเทโอฟาน ลานจอดรถหลังอาคารศักดา กิจเจริญ ลานจอดรถตึกโดนาเซียง เพื่อแบ่งช่องทางการเดินรถและช่องทางจราจรให้มีความปลอดภัยในการใช้รถบนถนน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 153 ครั้ง

Keep