งานจัดทำเวทีงานราตรีสัมพันธ์


งานโยธา ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ดำเนินการประกอบ ติดตั้ง จัดทำเวทีงานราตรีสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถทางด้านการแสดงบนเวที ณ ลานจอดรถตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในวันที่ 24 -25 มกราคม 2561


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 170 ครั้ง

Keep