ประชุมคณะกรรมการสอนเสริมพิเศษนอกเวลา ครั้งที่ 7


วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 ประชุมคณะกรรมการสอนเสริมพิเศษนอกเวลา เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมซัลวีโน อาคารศักดากิจเจริญ เพื่อติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ และวางแผนการดำเนินงานต่อไปจำนวนผู้อ่าน 103 ครั้ง

Keep