นิเทศติดตามการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET


วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 นางสาวปรียาภรณ์ เสริมศรี ศึกษานิเทศ สนง.ศธ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยนางละออง ภู่เฉลิมศักดิ์ นักวิชาการศึกษา มานิเทศติดตามการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จำนวนผู้อ่าน 99 ครั้ง

Keep