นิเทศการสอน มิสภานุมาศ คำศรีสุข กลุ่มสาระฯภาษาไทย


วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 มิสนงคราญ  ศิริศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย เข้านิเทศการสอน มิสภานุมาศ คำศรีสุข ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ตึกโดนาเซียง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง

Keep