ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6


ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธยมศึกษปีที่ 1-6  สอบระหว่างวันที่ 23-26  กรกฎาคม 2561  เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการสอบตามตารางสอบของแต่ละชั้นตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 2069 ครั้ง

Keep