ขอเชิญชวนนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ


           งานอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ร่วมกับโรงพยาบาลแหลมฉบัง  จะจัดพยาบาลวิชาชีพเข้ามาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV) แก่นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก(แนะนำให้ฉีดทุกคน ถ้าไม่มีข้อห้าม)  และฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก(dT)  เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคคอตีบและบาดทะยัก  แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( แนะนำให้ฉีดทุกคน ถ้าไม่มีข้อห้าม)  ในวันที่ 6  กันยายน  2561  ณ อาคารโดนาเชียง  และวันที่ 7  กันยายน  2561  ณ อาคารเซนต์คาเบรียล  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนตามเอกสารแนบ                         
จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองทุกท่าน  อนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยการส่งใบตอบรับ (ที่ครูประจำชั้นแจกให้กับนักเรียนไปแล้ว) คืนกลับมาที่ครูประจำชั้น  ภายในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม  2561โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอนามัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 238 ครั้ง

Keep