ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  สอบระหว่างวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 และวันจันทร์ที่ 20-วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 (คาบ 8) เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการสอบตามตารางสอบของแต่ละชั้นตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 393 ครั้ง

Keep