ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


ตารางสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบระหว่างวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 และวันจันทร์ที่ 20-วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 (คาบ 8) เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการสอบตามตารางสอบของแต่ละชั้นตามไฟล์ที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 379 ครั้ง

Keep