ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6  กำหนดการแต่ละชั้นดังนี้ (ตามไฟล์ที่แนบมา)

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 (ตึกโดนาเซียง)  สอบวันจันทร์ที่ 24 - ศุกร์ที่ 28  กันยายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3   (ตึกยอห์นแมรี่) สอบวันอังคารที่ 25  และ วันพฤหัสบดีที่  27  กันยายน 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6   สอบวันจันทร์ที่ 24  ,  วันพุธที่ 26  และ วันศุกร์ที่ 28  กันยายน  2561

เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมการสอบในครั้งนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1716 ครั้ง

Keep