ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนก MLP


ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนก MLP โดยกำหนดการแต่ละขั้นดังนี้ (ตามไฟล์แนบ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แผนก MLP สอบวันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 แผนก MLP สอบวันอังคารที่ 25 และวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561จำนวนผู้อ่าน 1297 ครั้ง

Keep