ประชุมคณะกรรมการจัดซุ้มเกมส์ งานวันคริสต์มาสนักเรียน ปีการศึกษา 2561


ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมซุ้มเกมส์ งานวันคริสต์มาสนักเรียน ปีการศึกษา 2561  วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อาคารศักดา กิจเจริญ   เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 216 ครั้ง

Keep