ประชุมพิจารณา ใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต


คณะกรรมการ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากบริษัทที่นำเสนอข้อมูลเข้ามา โดยมีภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ  ห้องวิชาการ อาคารศักดากิจเจริญโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานศูนย์เทคโนโลยี
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 88 ครั้ง

Keep