ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียงและตึกเซนต์แมรี่ พร้อมเนื้อหาการสอบ


ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 พร้อมเนื้อหาการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ตึกโดนาเซียงและตึกเซนต์แมรี่  สอบระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561  เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 994 ครั้ง

Keep