ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP


ตารางสอบ พร้อมเนื้อหาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP โดยกำหนดการแต่ละขั้นดังนี้ (ตามไฟล์แนบ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 แผนก MLP สอบวันพุธที่ 19 - วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 711 ครั้ง

Keep