ขอแสดงความยินดีกับ มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล และม.สุจินต์ ศรชัย


ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับมิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล ได้รับรางวัลชมเชยบุคลากรดีเด่น ประเภทครูนิเทศ และม.สุจินต์ ศรชัย ได้รับรางวัลชมเชยบุคลากรดีเด่น ประเภทครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561จำนวนผู้อ่าน 149 ครั้ง

Keep