ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ACS CUP ครั้งที่ 16 ปี 2561


 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  ACS CUP  ครั้งที่ 16 ปี 2561 เวลา 14.00  น.  ณ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารยอห์น แมรี่  โดย มาสเตอร์เชิดชัย ยังให้ผล ประธานประชุมเตรียมงานหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนจำนวนผู้อ่าน 312 ครั้ง

Keep