ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เสนอราคา ประกันอุบัติเหตุนักเรียน/บุคลากรและประกันสุขภาพนักเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา 2562


แผนกการเงิน ขอเชิญตัวแทนบริษัทประกัน เข้าร่วมเสนอราคาเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่ม (นักเรียนประจำ) และเสนอราคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่ 7 - 31 มกราคม 2562 และคณะกรรมการพิจารณาภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดังรายละเอียดเพิ่มเติมโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก บริหารแผนกการเงิน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 450 ครั้ง

Keep