ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 พร้อมกำหนดการ


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกประเภท  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561  พร้อมกำหนดการซ่อมเสริมครั้งที่  1 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 709 ครั้ง

Keep