ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้นป.1-6 ตึกโดนาเซียงและตึกเซนต์แมรี่ พร้อมเนื้อหาการสอบ


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  สอบระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562  พร้อมเนื้อหาการสอบในแต่ละวิชา เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบในครั้งนี้ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1043 ครั้ง

Keep