เยี่ยมและให้กำลังใจมาสเตอร์ปกรณ์ วรศิลป์


ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู เยี่ยมให้กำลังใจ ม.ปกรณ์ วรศิลป์ หลังเข้ารักษาตัว  วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจำนวนผู้อ่าน 242 ครั้ง

Keep