การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อาคารศักดา กิจเจริญ เพื่อเป็นการติดตามและหารือร่วมกันในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน   


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 205 ครั้ง

Keep