ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบรรพชาสามเณรนักเรียน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และครบรอบ 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบรรพชาสามเณรนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  และครบรอบ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมซัลวีโน โดยมี  ม.เชิดชัย ยังให้ผล เป็นประธานการประชุม 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมภายในและภายนอก
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 153 ครั้ง

Keep