เข้าถวายสักการะ พระเทพสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี


ภราดา สยาม แก้วประสิทธิ์ ประธานจัดงานเฉลิมฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา พร้อมด้วยกรรมการจัดงานบรรพชาสามเณร เข้าถวายสักการะ พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน) เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการบรรพชาสามเณร ถวายพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และเฉลิมฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา ณ วัดเขาบางทรายพระอารามหลวง  อ.เมือง จ.ชลบุรี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 133 ครั้ง

Keep