ตารางปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (IEP , SEP)


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แผนการรเรียน IEP และ SEP  (ตึกโดนาเซียงและตึกเซนต์แมรี่)

สอบระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 - ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563  พร้อมเนื้อหาการสอบ ตามไฟล์ที่แนบมา

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 315 ครั้ง

Keep