ประกาศผลการเรียนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562


แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ นักเรียนที่มีผลการเรียน "0" / "ร" / "มส" และ "ขส" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562  (ตามไฟล์ที่แนบมา)  ขอให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดังกล่าว ซ่อมเสริมตามกำหนดการที่ทาง

โรงเรียนได้แจกเอกสารก่อนสอบวันสุดท้าย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 729 ครั้ง

Keep