ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2,4-5


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 4-5  สอบระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563  เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบในครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 318 ครั้ง

Keep