ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 4-5


 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 4-5  สอบระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563  เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบในครั้งนี้ ตามเอกสารที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 475 ครั้ง

Keep