อัลบัมภาพที่ 9133    ม.เดชา ขันธจิตต์ ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร แบ่งปันความรู้ เรื่อง “เต่า” ให้กับนักเรียนอนุบาล 3
อัลบัมภาพที่ 9017    การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
<< Back Next >>