อัลบัมภาพที่ 8924    ทำประตูรั้วกั้นบริเวณแยกอาคารเซนต์คาเบรียล (บริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
อัลบัมภาพที่ 8919    ปรับปรุงเวทีศาลาเอนกประสงค์บริเวณอาคารเซนต์คาเบรียล (บริหารฝ่ายอาคารสถานที่)
<< Back Next >>