อัลบัมภาพที่ 9110    ประชุมนักเรียนประจำ ครั้งที่ 7/2562 (งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)
อัลบัมภาพที่ 8968    ประชุมนักเรียนประจำ ครั้งที่ 6/2562 (งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)
<< Back Next >>