อัลบัมภาพที่ 9165    มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ ระดับมัธยมศึกษา ณ อาคารยอห์นแมรี่ (งานห้องสมุด)
อัลบัมภาพที่ 9162    มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ ระดับประถมศึกษา ณ อาคารโดนาเซียง (งานห้องสมุด)
<< Back Next >>