อัลบัมภาพที่ 9099    ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือกบริษัทประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2563 (งานการเงิน)
อัลบัมภาพที่ 9096    พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ACS รุ่น 7356 (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>