อัลบัมภาพที่ 9112    มุทิตาจิตครูเกษียณ และน้องส่งพี่ แผนก MLP (แผนก MLP)
อัลบัมภาพที่ 9108    นิเทศการสอนมาสเตอร์สมชาย วรรณพงษ์ ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี แผนก MLP (แผนก MLP)
<< Back Next >>