อัลบัมภาพที่ 9145    การประชุมมาตรการในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID–19) (คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 8789    การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 3/2562 (คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>