อัลบัมภาพที่ 9885    จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล ACS Cup Senior Vol.1 (งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)
อัลบัมภาพที่ 9859    นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับบริการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง (งานอนามัยโรงเรียน)
<< Back Next >>