อัลบัมภาพที่ 9223    พิธีปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2563 (งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)
อัลบัมภาพที่ 9212    หน่วยงานสาธารณสุขให้คำปรึกษาในการเตรียมมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (งานอนามัย)
<< Back Next >>