อัลบัมภาพที่ 9519    งานอนามัย ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก (งานอนามัยโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 9254    นักเรียนช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาอุ่นเครื่องกับทีมโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ (งานนักกีฬาโครงการพิเศษ)
<< Back Next >>