อัลบัมภาพที่ 9684    นักเรียนมัธยมศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี (งานอนามัยโรงเรียน)
อัลบัมภาพที่ 9669    นักเรียนปฐมวัยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี (งานอนามัยโรงเรียน)
<< Back Next >>