อัลบัมภาพที่ 9334    ประชุมนักเรียนประจำเดือนสิงหาคมรอบที่2 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียนประจำ)
อัลบัมภาพที่ 9309    ประชุมนักเรียนประจำเดือนสิงหาคมรอบที่1 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียนประจำ)
<< Back Next >>