อัลบัมภาพที่ 9688    พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียนประจำ)
อัลบัมภาพที่ 9334    ประชุมนักเรียนประจำเดือนสิงหาคมรอบที่2 ปีการศึกษา 2563 (งานกิจกรรมนักเรียนประจำ)
<< Back Next >>