อัลบัมภาพที่ 9213    การเตรียมความพร้อมที่พัก ตึกเทโอฟาน ประจำปีการศึกษา 2563 (งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ)
<< Back Next >>