อัลบัมภาพที่ 9525    Certificate of Achievement "Students of the month" September 2020 (M.3 SEP) (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
อัลบัมภาพที่ 9524    Certificate of Achievement \"Students of the month\" September 2020 (M.1 SEP) (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
<< Back Next >>