อัลบัมภาพที่ 9745    คณะครูแผนกธุรการเป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ไปมอบกระเช้าอวยพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 (บริหารแผนกธุรการ)
อัลบัมภาพที่ 9716    ผู้บริหารและคณะครู สำนักผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ไปมอบกระเช้าอวยพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>