อัลบัมภาพที่ 9238    ประชุมคณะกรรมการจุดคัดกรอง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในวันเปิดเรียน (วันแรก) (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 9237    สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบหน้ากากผ้าให้กับคณะภราดา คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>