อัลบัมภาพที่ 9899    ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของภราดา เลโอนาร์ด ยุทธ์ สาทิสสะรัต (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 9872    ประชุมวางแผนการจัดเตรียมพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดา (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>