อัลบัมภาพที่ 9488    ฝังเข็มรักษาโรคฟรี เนื่องในวันมหิดล วันแห่งการทำสาธารณประโยชน์ (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 9468    แสดงความยินดีกับนักดนตรีสตริง วง Free Man ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>