อัลบัมภาพที่ 9712    การแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (งานศูนย์ดนตรี)
อัลบัมภาพที่ 9697    พิธีบูชาขอบพระคุณ ศุกร์ต้นเดือนธันวาคม ถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสวันพระราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 (งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)
<< Back Next >>