อัลบัมภาพที่ 9583    พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)
อัลบัมภาพที่ 9537    พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน และสุขสำราญ เนื่องในเดือนคล้ายวันเกิดภราดาทั้งสองท่าน (งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)
<< Back Next >>