อัลบัมภาพที่ 9487    คณะคุณครูศึกษาดูงานการเรียนการสอนกิจกรรมพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (งานกิจกรรมพิเศษ)
อัลบัมภาพที่ 9320    พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภช พระนางมารีรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันอัสสัมชัญ) (งานอภิบาลและอาสาพัฒนา)
<< Back Next >>