รหัสประจำตัว : 0293

ชื่อ-สกุล : มิสวราภรณ์ สมานวงษ์วาน

ฉายา : ปุ้ย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศป.ม ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200240161620

more...