รหัสประจำตัว : 0464

ชื่อ-สกุล : ม.ปรัชญา วิชา

ฉายา : เจ๋ง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี , งานระดับชั้น , กิจการนักเรียนระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...