Assumption College Sriracha
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
ประชุมร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมกันวางแผนจัดทำหลักสูตรแผนการเรียนสหศิลป์ การจัดการธุรกิจ (17 ม.ค. 2563)
วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนประจำหอพักคาเบรียลา (17 ม.ค. 2563)
อัสสัมชัญศรีราชา จิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (17 ม.ค. 2563)
วันครูเอกชนจังหวัดชลบุรี (16 ม.ค. 2563)
งานติดตั้งป้ายบอกทางภายในโรงเรียน (16 ม.ค. 2563)
ตัวแทนครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้ารับการประเมินครูดีเด่น (15 ม.ค. 2563)
นิเทศการสอน มิสชุติมา พรหมมาศ คาบ 2 ชั้น ม.3/5 (15 ม.ค. 2563)
นิเทศการสอน มิสเจณิศา เรืองสุวรรณกุล ชั้น ม.3/3 (15 ม.ค. 2563)
นิเทศการสอน ม.ชัยวัชร์ ต่อจรัส คาบ 4 ชั้น ม.6/7 (15 ม.ค. 2563)
นิเทศการสอน ม.ปริญญา วิชา คาบ 6 ชั้น ม.6/1 (15 ม.ค. 2563)
กิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจสู่เด็กด้อยโอกาส (15 ม.ค. 2563)
สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ระดับชั้นอนุบาล 3 (14 ม.ค. 2563)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียนวิทย์-คอม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบทางวิศวกรรม (14 ม.ค. 2563)
ย้ายตู้เก็บเอกสาร (14 ม.ค. 2563)
ซ่อมแซมฐานรูปปั้นภราดาเทโอฟาน (14 ม.ค. 2563)
กิจกรรมวันเด็ก แผนกปฐมวัย (13 ม.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมการจัดงานวันครูเอกชนจังหวัดชลบุรี (13 ม.ค. 2563)
เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (13 ม.ค. 2563)
ห้องสมุดลวสุตจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 (12 ม.ค. 2563)
มอบรางวัลประกวดระบายสีภาพเรือสุพรรณหงส์ (12 ม.ค. 2563)
การแสดงละคร "กำเนิดพระกุมารเยซู" ณ อาคารเซนต์เมรี่ (12 ม.ค. 2563)
ผู้อำนวยการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่สมาคมผู้ปกครองและครูฯ (11 ม.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 6/2562 (11 ม.ค. 2563)
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก (11 ม.ค. 2563)
สุขสันต์วันเด็ก (11 ม.ค. 2563)
สนุกสนานวันเด็ก ครอบครัว MLP (11 ม.ค. 2563)
สังสรรค์วันเด็ก ครอบครัว MLP (11 ม.ค. 2563)
ส่งสุขวันเด็ก ครอบครัว MLP (11 ม.ค. 2563)
ดูแลระบบทำความเย็นภายในโรงเรียน (10 ม.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 8/2562 (9 ม.ค. 2563)
ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (9 ม.ค. 2563)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเพื่อเซ็นสัญญารับทุนการศึกษา “เทโอฟาน” ประจำปีการศึกษา 2563 (9 ม.ค. 2563)
มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาดูงานระบบการบริหารงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (9 ม.ค. 2563)
สังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ จาก ม.บูรพา (9 ม.ค. 2563)
การแข่งขันฟุตซอลของนักเรียนประจำ " ACS MINILEAGUE ครั้งที่ 1" (9 ม.ค. 2563)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 และประถมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการตรจสุขภาพช่องปากและฟัน (8 ม.ค. 2563)
กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์และทัศนศึกษาที่ Art in Paradise (8 ม.ค. 2563)
กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ (8 ม.ค. 2563)
กิจกรรมชุมนุม Hospitality Connect season2 (8 ม.ค. 2563)
นิเทศการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (8 ม.ค. 2563)
ACS MLP Zero Waste Together (7 ม.ค. 2563)
Merry X'Mas & Happy New Year (7 ม.ค. 2563)
ทำประตูรั้วกั้นบริเวณแยกอาคารเซนต์คาเบรียล (7 ม.ค. 2563)
STEM ศึกษา (6 ม.ค. 2563)
กิจกรรมเช้าวันจันทร์ นิทานหรรษา. (6 ม.ค. 2563)
กิจกรรมบริจาคผ้าห่ม ตุ๊กตา. (6 ม.ค. 2563)
ฝ่ายบริหารทั่วไป มองกระเช้าอวยพร ปีใหม่ 2563 ให้แก่หน่วยงานภายนอก (6 ม.ค. 2563)
ปรับปรุงเวทีศาลาเอนกประสงค์บริเวณอาคารเซนต์คาเบรียล (6 ม.ค. 2563)
งานเลี้ยงฉลองคริสต์มาสครอบครัวพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (6 ม.ค. 2563)
กิจกรรมวันคริสต์มาส แผนกปฐมวัย (27 ธ.ค. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|