[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
คำนับพระคุณเจ้าโอกาสเทศกาลตรุษจีน
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ACS CUP ครั้งที่ 16 ปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับ มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล และม.สุจินต์ ศรชัย
มอบตุ๊กตาให้ศูนย์ธารชีวิต เด็ก และ ศูนย์ธารชีวิต สตรี คณะศรีชุมพาบาล
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกเยาวชน
ประชุมพิจารณา ใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ประชุมคณะกรรมการจัดซุ้มเกมส์ งานวันคริสต์มาสนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษคาบ 9
กำหนดการงานศพ บิดา ของ มิสนัยนา ไพจิตต์
กิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา ม.สิทธิชัย สุทธิผล
กำหนดการงานศพมารดา มิสสลินดา ทองคำ
ขอแสดงความยินดีนักกีฬาคนเก่งของเรา ปี 2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16
ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ให้โอวาทและอวยพร คุณครู นักเรียนไปร่วมแข่งขันฟุตบอล ณ สาธารณรัฐอินเดีย
ประชุมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเครือ ครั้งที่ 16 ปี 2561
เข้าร่วมรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายพักแรม ป.4 - ม.3 ปีการศึกษา 2561
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครู ร่วมแสดงความเสียใจงานศพบิดาของ มาสเตอร์อรินทร วรศิลป์
กิจกรรม KG Rally Family Tour ครั้งที่ 2 ของแผนกปฐมวัย
เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนประจำเดือนกันยายน 2561
เข้าร่วมโครงการสร้างพลังเด็กไทยลดปัญหาขยะมูลฝอย กับสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ตรวจหลักฐานนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 16
งานพิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และภราดาศิริชัย ผังรักษ์
ขอแจ้งตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการนิทานสัมพันธ์ แผนกปฐมวัย
ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำ ครั้งที่ 2/2561
สัมมนางานศูนย์เทคโนโลยี
งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ำ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพ่อสุพจน์ โหลแก้ว บิดาของน.ส.สุปราณี โหลแก้ว เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนประจำเดือนสิงหาคม
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
อบรมสุขาภิบาลกับการประกอบอาหาร
สัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561
ยอดนักอ่านประจำเดือน มิถุนายน 2561 ห้องสมุดระดับประถม
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
ระดับประถมศึกษาตอนต้น มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมในสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
แผนก MLP มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
แผนก MLP และแผนกปกครอง จัดกิจกรรมประกวด Talk Show เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2561
งานศูนย์เทคโนโลยีนำ user เข้าระบบ Printer
โครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำการศึกษา 2561
เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในโรงเรียน
ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาไทย ครั้งที่ 2/2561

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|