[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
จดหมายแจ้ง การศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นม.1 (โควตา) ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนร.ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในชั้นม.4 (โควตา) ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ค่าย MLP Integrated Camp 2016
ประชาสัมพันธ์ SMST OPENHOUSE เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นป.1-ม.3 (แผนก MLP)
ตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ปกติ SEP Gifted)
ตารางปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ตึกโดนาเซียง)
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ป.1 และ ป.6 ร่วมโครงการตรวจสอบวัคซีนตามเกณฑ์อายุ
เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารของโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ตารางการแข่งขันกีฬาและกำหนดการพิธีเปิด-ปิด ACS CUP ครั้งที่ 15
เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560
OPEN HOUSE ระดับปฐมวัยและ OPEN HOUSE NEW MLP ป.1และ ม.1
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัว ชั้นปีที่ 2-3
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนก MLP ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การจัดปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
การจัดสัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2559
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17/2558
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ทุกคน และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2558
อบรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโครงการ "ABAC Track IEP"
ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2558
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปีการศึกษา 2558 ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.4-6
ประกาศที่พักนักเรียนประจำใหม่ ปีการศึกษา 2559
แจ้งกิจกรรมของโรงเรียนระหว่างการปิดปลายภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศรายชื่อ นร.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 และกำหนดการสอบซ่อม
กำหนดการประกาศผล และ ซ่อมเสริม ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558
กำหนดวันรับเอกสารทางการเรียนสำหรับ น.ร ชั้น ม.6 และ น.ร ลาออกสิ้นปีการศึกษา2558

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|