[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ (Teacher Award2563) ครูได้รับรางวัล

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 14 อัลบัมภาพ

No. 10231   พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่บุคลากร​โรงเรียนเอกชน  
No. 10225   ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2565  
No. 10188   ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2565  
No. 10185   พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2564  
No. 10169   ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูรับรางวัลในงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  “การศึกษาเอกชน วิถีใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่”  
No. 10157   รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ระดับจังหวัดชลบุรี) ประจำปีการศึกษา 2564  
No. 10156   รางวัล "เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส" และรางวัล “เจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนดีเด่น”  
No. 10144   ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลครูและบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 10143   ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 10142   ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่จบการศึกษามหาบัณฑิต  
No. 10032   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม HOMOSAPIENSAPIEN ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  
No. 10025   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 - 2565  
No. 9825   พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2563  
No. 9616   มิส ดร.สุดา มงคลสิทธิ์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  
Page: 1