[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภายนอกศึกษาดูงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 91 อัลบัมภาพ

No. 10431   ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
No. 10426   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ให้การต้อนรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
No. 10410   ยินดีต้อนรับ Brother Bala Showry อดีตอธิการเจ้าคณะแขวง Hyderabad จากประเทศอินเดีย  
No. 10406   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2-4 เข้าร่วม Workshop สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
No. 10260   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาให้การต้อนรับสมาพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือฯ (CGA.)  
No. 10244   ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีเข้าศึกษาดูงาน  
No. 10024   ยินดีต้อนรับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เข้ามาศึกษาดูงาน  
No. 9840   Scientist Detective Kids @ACS  
No. 9824   คณะครูจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
No. 9661   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ศึกษาดูงานห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 9563   ต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา  
No. 9437   คณะสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติ  
No. 9347   การตรวจนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
No. 9266   ต้อนรับทีมวิจัยจากคณะ Graduate School of Human Sciences จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
No. 9167   ยินดีต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติฯ  
No. 8936   ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
No. 8843   ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน ป.บัณฑิต วิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย  
No. 8769   ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์จาก University of Nottingham Malaysia  
No. 8560   คณะพระสงฆ์และสามเณร จากสังฆมลฑลจันทบุรีเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 8417   โรงเรียนเพชรพิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา