[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายนอกร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 680 อัลบัมภาพ

No. 9904   จุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์  
No. 9731   เข้าคำนับและมอบกระเช้า พระสังฆราชฯ เนื่องโอกาสคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่  
No. 9709   ฝ่ายนักเรียนประจำ ฝ่ายกิจกรรม เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่  
No. 9681   เข้าคำนับพระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต โอกาสวันคล้ายวันเกิด  
No. 9658   ร่วมฟังพระสวดอภิธรรมมารดา มาสเตอร์ ธวัชชัย แก้วชื่นชัย  
No. 9643   กิจกรรมทัศนครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
No. 9641   ACS DAY 2020  
No. 9639   กิจกรรมทัศนศึกษาพนักงาน ประจำปี 2563 “เอามือโอบฟ้า เอาขาจุ่มน้ำ”  
No. 9627   พิธีบูชาขอบพระคุณการฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช  
No. 9626   การร่วมแสดงความยินดีกับภราดาที่ฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา  
No. 9569   ครูแผนกปฐมวัยร่วมพิธีรดน้ำศพ บิดาของมิสเอมวิกา นราเบญจพล  
No. 9457   ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 14 ปี และรุ่นอายุ 18 ปี ที่ได้รับรางวัล ปี 2563  
No. 9441   ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสภานักเรียน ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563  
No. 9370   MLP Students Grade 10-11 Private Educational Network Convention  
No. 9363   การถ่ายทำวีดีโอการต่อต้านการทุจริต ของนักเรียนแผนก MLP ที่ ทุ่งกราด ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
No. 9361   ประชุมนักเรียนระดับมัธยศึกษาตอนปลาย คัดเลือกกัปตันสี รองรองกัปตันสี ประจำปี 2563  
No. 9348   กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2563  
No. 9338   กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563  
No. 9318   คณะครูฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา  
No. 9310   คณะภราดา พร้อมด้วยคณะครู เข้าคำนับพระสังฆราช ลอแรนซ์ เทียนชัย สมานจิต